Background

Välkommen till Sveriges största arbetsrättsseminarium!

TIAN-dagen är Edge HRs mest välbesökta seminarium som genomförs för 29:e året i rad. Det sker ständigt förändringar i arbetsrätten; svensk lag och rättspraxis ändras och nya regler tillkommer. Dessutom påverkas vårt arbetsrättsliga system av EU:s lagstiftning. Det är därför viktigt att löpande hålla sig uppdaterad på det arbetsrättsliga området. Att göra fel är ofta både kostsamt och tidskrävande.

Under TIAN-dagen leder Tommy Iseskog deltagarna igenom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång – utredningar, förslag, riksdagsbeslut samt intressanta AD-domar.  På årets TIAN-dag kommenterar Tommy de olika lagstiftningsåtgärder som följer av den s.k. januariöverenskommelsen. På grund av (eller tack vare) att överenskommelsen omfattar fyra politiska partier har vi ovanligt många olika förslag om förändringar av arbetsrätten. I sak handlar detta om tänkt förändring av turordningsreglerna, tydligare arbetsgivaransvar för kompetensutveckling, minskade kostnader för arbetsgivare vid uppsägning av personliga skäl, den s.k. familjeveckan och utvecklingstid (utvecklingsledighet). Tommy Iseskog kommenterar också ett stort antal intressanta domar från Arbetsdomstolen som bland annat handlar om avskedande vid arbetsvägran, omplaceringsskyldighet före uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägning av arbetstagare som har attitydproblem, diskriminering i olika situationer med mera. Du får en värdefull kursdokumentation med föreläsarens bilder, AD-domar tillsammans med Tommy Iseskogs kommentarer samt lagnyheter och pågående utredningsarbete. Genom att delta på TIAN-dagen får du på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten! Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor inom HR-branschen och få möjlighet att nätverka.

Moderator under dagen är Milla Jonsson, konsult inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet och en mycket uppskattad kursledare hos Edge HR.
Seminariet vänder sig till: alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom såväl små som större verksamheter. Exempelvis HR, chefer, fackliga ombud, jurister med flera.

Boka din plats idag!

Program

 • Förmiddag
  08.30-09.30

  Registrering med kaffe och smörgås


  09.30-10.45

  Nya regler

  • Nya regler i föräldraförsäkringen
  • Nya regler i medbestämmandelagen om strejkrätten
  • Nya regler beträffande arbetsgivaravgifter för unga


  10.45-11.15

  Kaffepaus

  Dags att fylla på med lite energi.


  11.15-12.30

  Lagförslag

  • Utredningsförslag om nya regler för s.k. korttidsarbete (reducerad arbetstid och delvis reducerad lön)
  • Utredning om turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd
  • Utredning om kostnaderna för arbetsgivare vid uppsägningstvister
  • Utredning om arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar
  • Utredningsförslag om förhållandet mellan turordning och omplacering
  • Utredningsförslag om nya regler vid intermittent anställning
  • Utredningsförslag om utvecklingstid (utvecklingsledighet)


 • Lunch
  12.30–13.30

  Lunch

  Sittande lunch


 • Eftermiddag
  13.30-14.45

  Lagförslag

  • Förslag om en ny, modernare föräldraförsäkring
  • Förslag om nya regler för registerkontroll med vissa undantag
  • Avskaffande av skattereduktion för fackföreningsavgifter
  • Förslag om s.k. familjevecka (föräldrapenning för förälder till barn mellan 4 och 16 år, när barnen inte är i skolan)
  • Förslag om skärpning av sanktionerna mot arbetsgivare som inte bedriver ett systematiskt likabehandlingsarbete


  14.45–15.15

  Kaffepaus

  Mingla och njut av gott kaffe och godsaker


  15.15-16.30

  Intressanta AD-domar och pågående utredningsarbete

  • Domar från Arbetsdomstolen om bl.a. indirekt diskriminering, omplacering före uppsägning p.g.a. arbetsbrist, avskedande vid arbetsvägran och behörighet för chefer att ge löften om förmåner


  16.30

  Avslut

  Tack för idag!


Pic
Tommy Iseskog
Arbetsrättsexpert

Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och verksam som författare, konsult och föreläsare inom arbetsrättsområdet. Tommy är författare till Edge HR:s tjänster TIAN Nyhetsbrev, Lönevågen samt Arbetsrättens Domsregister och har totalt skrivit cirka 260 böcker inom arbetsrättsområdet. Utöver TIAN-dagen så föreläser han även på flera andra arbetsrättsliga seminarier och genomför intensivutbildningar i arbetsrätt.

Pic
Milla Jonsson
Moderator

Milla Jonsson har arbetat många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt. Idag driver hon Oakfield Consulting, vars fokus är att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företag i frågor kopplade till arbetsmiljö och arbetsrätt.  Milla är en mycket uppskattad kursledare som genomför både öppna och kundanpassade utbildningar hos Edge HR.

Boka din plats i dag!

Se till att säkra din plats på årets TIAN-dag redan nu.
Nedan ser du våra aktuella erbjudanden.

Gå 5 betala för 4!
Erbjudanden kan ej kombineras
TIAN-DAGEN
6 290 kr Begränsat antal platser Boka seminarium
Background

Sagt om TIAN-dagen

"Jag har varit på en del andra seminarier men inget har varit i närheten av detta”."
"Tommy är den mest hörvärda och kunniga personen på området."

 

"En stor eloge till ert fantastiska arrangemang!"
"Helproffsigt från det att man kom in i lokalerna."

 

"TIAN- dagen är ett helt suveränt tillfälle att få en uppdatering på området."

"En stor eloge till ert fantastiska arrangemang! Helproffsigt från det att man kom in i lokalerna. TIAN- dagen är ett helt suveränt tillfälle att få en uppdatering på området. Tommy är den mest hörvärda och kunniga personen på området. Jag har varit på en del andra seminarier men inget har varit i närheten av detta."
Bennet Carlsson, HR-konsult, HR on Demand Sweden AB