Background

Välkommen till Sveriges största arbetsrättsseminarium!

TIAN-dagen är Edge HRs mest välbesökta seminarium som genomförs för 28:e året i rad. Det sker ständigt förändringar i arbetsrätten; svensk lag och rättspraxis ändras och nya regler tillkommer. Dessutom påverkas vårt arbetsrättsliga system av EU:s lagstiftning. Det är därför viktigt att löpande hålla sig uppdaterad på det arbetsrättsliga området. Att göra fel är ofta både kostsamt och tidskrävande.

Under TIAN-dagen leder Tommy Iseskog deltagarna igenom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång – utredningar, förslag, riksdagsbeslut samt intressanta AD-domar.  Några viktiga nyheter är bl.a. den nya regeln som gäller från 1 juli om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, regeringens lagförslag om höjd LAS-ålder 2020 och 2023, den unika domen om handhälsning (indirekt diskriminering) och mycket mer. Du får på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten! Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor inom HR-branschen och få möjlighet att nätverka.

Moderator under dagen är Milla Jonsson, konsult inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet och en mycket uppskattad kursledare hos Edge HR.

Seminariet vänder sig till: alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom såväl små som större verksamheter.
Exempelvis HR, chefer, fackliga ombud, jurister med flera.

Efter dagen får du värdefull kursdokumentation, föreläsarens bilder, AD-domar tillsammans med Tommy Iseskogs kommentarer samt lagnyheter och pågående utredningsarbete.

OBS! Begränsat antal platser på Stockholm Waterfront!

Program

Programmet presenteras under våren!

 • Förmiddag
  08.30-09.30

  Registrering med kaffe och smörgås


  09.30-10.45

  Nya regler

  • Nya regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • Nya regler för arbetskraftsinvandring
  • Nya regler om säsongsanställning av tredjelandsmedborgare
  • Nya regler om introduktionsjobb
  • Nya regler om avdragsrätt för fackföreningsavgift
  • Ny myndighet för arbetsmiljökunskap
  • Dataskyddsförordningen och nya dataskyddslagen från arbetsrättslig utgångspunkt


  10.45-11.15

  Kaffepaus

  Dags att fylla på med lite energi.


  11.15-12.30

  Nya regler

  • Nya regler för närståendevård
  • Nya regler om karensavdrag istället för karensdag
  • Nya regler om personalliggare
  • Nya regler om redovisning av skatteavdrag på individnivå i arbetsgivardeklarationen
  • Ny företagshemlighetslag
  • Ny lag om entreprenörsansvar


 • Lunch
  12.30–13.30

  Lunch

  Stående mingellunch


 • Eftermiddag
  13.30-14.45

  Lagförslag

  • Förslag om modernisering av föräldraförsäkringen
  • Förslag om ändrad s.k. LAS-ålder. Med ändrade regler för uppsägning av den som uppnått LAS-åldern.
  • Förslag om s.k. etableringsanställning


  14.45–15.15

  Kaffepaus

  Mingla och njut av gott kaffe och godsaker


  15.15-16.30

  Intressanta AD-domar och pågående utredningsarbete

  • Arbetsrätten efter valet
  • Utredning om registerkontroll (förbud med undantag)
  • Utredning om begränsningar i rätten att vidta stridsåtgärder
  • Utredning om förhållandet mellan turordning och omplacering i LAS
  • Intressanta domar från Arbetsdomstolen om bl.a. diskriminering, avskedande, förhandlings-skyldighet i allmänhet, primär förhandlingsskyldighet enligt MBL och sexuella trakasserier
  • Intressanta domar från EU-domstolen om bl.a. diskriminering


  16.30

  Avslut

  Tack för idag!


Pic
Tommy Iseskog
Arbetsrättsexpert

Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och verksam som författare, konsult och föreläsare inom arbetsrättsområdet. Tommy är författare till Edge HR:s tjänster TIAN Nyhetsbrev, Lönevågen samt Arbetsrättens Domsregister och har totalt skrivit cirka 250 böcker inom arbetsrättsområdet. Utöver TIAN-dagen så föreläser han även på flera andra arbetsrättsliga seminarier och genomför intensivutbildningar i arbetsrätt.

Pic
Milla Jonsson
Moderator

Milla Jonsson har arbetat många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt. Idag driver hon Oakfield Consulting, vars fokus är att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företag i frågor kopplade till arbetsmiljö och arbetsrätt.  Milla är en mycket uppskattad kursledare som genomför både öppna och kundanpassade utbildningar hos Edge HR.

Boka din plats i dag!

Se till att säkra din plats på årets TIAN-dag redan nu.
Nedan ser du våra aktuella erbjudanden.
Priset avser ex moms.

Erbjudande! Gå 5 betala för 4!
500 kr rabatt för abonnemangskunder!
Erbjudanden kan ej kombineras.
6200 kr Boka seminarium
Background

Sagt om TIAN-dagen

"Jag har varit på en del andra seminarier men inget har varit i närheten av detta”."
"Tommy är den mest hörvärda och kunniga personen på området."

 

"En stor eloge till ert fantastiska arrangemang!"
"Helproffsigt från det att man kom in i lokalerna."

 

"TIAN- dagen är ett helt suveränt tillfälle att få en uppdatering på området."